00359877772602 office@dpa.bg

Курсове

Курсове за Длъжностно лице по защита на данните (DPO)

Стани Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO) с Алианса за защита на лични данни – DPA.BG, съвместно с Центъра за правни изследвания към УНСС.

Курс

Курсът е разделен на три модула

Имаме съвременен подход на преподаване и комуникация, като в курсът се използват интерактивни методи и техники.

Правен

Правният  модул ще  ви представи българската правна  уредба  по защита на личните  данни, както и новите изисквания, които се въвеждат с GDPR.

Технически

Техническият модул има за цел да ви даде познания какви технически мерки следва да бъдат предприемете за защита на обработваните от вашата компания лични данни и чрез какви технически средства бихте могли да ползвате.

Практически

Практическата  част ще  ви представи как следва да се  води документацията, архивите как да изработите необходимите  документи, с които  трябва да разполагате и как да боравите с тях.

Допълнителна

Информация

Цена

В края на курса всеки от курсистите може да се яви на финален изпит, за който не се заплаща допълнителна такса. На преминалите успешно изпита ще бъде  издаден сертификат за успешно преминат курс.

Методология

Алианс за защита на личните данни, съвместно с Центъра за правни изследвания към УНСС организира ускорени, специализирани курсове за Длъжностни лица по защита наличните данни. Курсът е с продължителност 20 учебни часа и покрива цялата материя, която  ще ви  нужна, за да изпълнявате конкретните задачи,  като бъдещо DPO. С  цел успешно преминаване на изпита, курсистите следва да положат усилия за самоподготовка за още 10 часа.

 

Курсът е условно разделен в три модула – Правен, Технически и Практически.  Това е направено с цел по-добро систематизиране, но цялата  материя  е хомогенна и различните теми се преплитат и допълват взаимно.

Правният  модул ще  ви представи българската правна  уредба  по защита на личните  данни, както и новите изисквания, които се въвеждат с GDPR. Техническият модул има за цел да  ви даде  познания какви технически мерки следва да бъдат  предприети за защита на обработваните от вашата компания лични данни и чрез какви технически средства бихте могли да ползвате. Практическата  част ще  ви представи как следва да се  води документацията, архивите как да изработите необходимите  документи, с които  трябва да разполагате и как да боравите с тях.

Имаме съвременен подход на преподаване и комуникация, като в курсът се използват интерактивни методи и техники.

Ползи

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 или по-известен като GDPR, Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO) се  определя въз основа на неговите професионални качества и по- специално въз основа на експертните му познания в областта на законодателството и практиките в областта на защитата на данните, както и способността му да изпълнява задачите, посочени в член 39 от Регламента.

 

Преминавайки успешно организирания от нас курс ще получите необходимите познания в областта на правото и технологиите, за да може успешно да изпълнявате бъдещите си задължения като Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO). Ще придобиете и безценни практически знания, свързани с конкретните процедури, които трябва да изработите и следвате, бидейки на тази длъжност. Нашата цел е да ви обясним на достъпен език задълженията и отговорностите ви, както и всички новости, които идват с вече влезлия в сила GDPR.

Условия

Алианс за защита на личните данни, съвместно с Центъра за правни изследвания към УНСС организира ускорени, специализирани курсове за Длъжностни лица по защита наличните данни. Курсът е с продължителност 20 учебни часа и покрива цялата материя, която  ще ви  нужна, за да изпълнявате конкретните задачи,  като бъдещо DPO. С  цел успешно преминаване на изпита, курсистите следва да положат усилия за самоподготовка за още 10 часа. След успешно преминаване на изпита ще получите сертификат за преминатото обучение, издаденот двете ръководещи организации. Записването следва да бъде направено преди започване на курса, като подпълването на регистрационната форма не е финалния момент на записване.  Участникът се води успешно записал се след като е направил регистрация на регистрационната форма и е заплатил съответната такса, съгласно получените по електронен път, на посочената от него електронна поща инструкции. В случай, че участникът е заплатил такста и в последствие не се яви на курса няма право на възстановяване на заплатената сума, ако се е възползвал от преференциална цена за записване / “Ранно записване” или намаление за възпитаник на УНСС или други предвидени от организаторте отстъпки от основната цена на курса от 1000 лв./. В случай, че заплатилия таксата участник е заплатил пълната сума и е уведомили организаторите за невъзмоцност да присъства на курса не по-късно от две седмици преди началото на курса, по решение на организаторите може да бъде възстановена до 50% от заплатената сума.

Невин Фети

доктор по въпросите на защитата на класифицираната информация, преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация и защитата на личните данни и в Института по публична администрация по достъп до обществена информация и защита на личните данни;

съдия Любка Петрова

бивш зам.председател на Административен съд София-град, председател на II-ро отд. на АССГ, разглеждащо актовете на КЗЛД като първа инстанция и като касационна техните наказателни постановления;

Слави Танкеин

юрист, експерт по информационна сигурност

адв. Гинка Христова

председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право, външен affiliate преподавател към университета Харвард

Обади се!

(359) 87777 2602

София, Княз Борис I № 123

Понеделник-Петък: 9 - 17

Пишете ни

Ако не искате да губим време, можете направо да ни пишете за оферта от наша страна.

X