00359877772602 office@dpa.bg

Синдикат на ДЛЗД

by | Jan 14, 2019

Целта на тази платформа е бъдещи и настоящи длъжностни лица по защита на данните – DPO-та или ДЛЗД да могат да обсъждат свободно въпроси от практиката си във връзка с личните данни.
Нашата роля като администратори ще е освен да следим да има колегиално и позотивно отношение между участниците, също и да споделяме с вас интересни случаи от практиката в цяла Европа и САЩ, да публикуваме статии, материали, да отваряме различни интересни теми, на кратко да насочваме вниманието ви към ценна и полезна информация в тази област.
Езикът за комуникация е български, но за да не пропускаме важните неща, случващи се извън България ще публикуваме статии и материали и на други езици.
Достъпът до платформата е свободен за всички участници в курсове на Алианса за защита на личните данни и на ILAC. Всички други заинтересовани лица, с интерес в областта на защитата на личните данни са добре дошли да се присъединят, като изпратят искане за това на office@dpa.bg
Бъдете активни, споделяйте, питайте , отговаряйте на въпроси на колеги. От нас зависи да разрастнем тази общност и да си бъдем максимално полезни едни на други southafrica-ed.com.

Благодарим ви, че се присъединихте !

Синдикат на ДЛЗД

by | Jan 14, 2019

Със започване на прилагането на Общия регламен относно защита на данните (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ) тази съществуваща и от преди длъжност – Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) или Data protection officer (DPO), придоби изключителна популярност. Това е обяснимо, тъй като според г-н Венцислав Караджов, председател на КЗЛД, към април 2018г. в България има 450 хиляди администратора на лични данни, регистрирани по тогава действащия Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Новият регламент изисква администраторите задължително да назначат Длъжностно лице зпо защита на данни при три специфични хипотези: ако в предприятието има над 250 служители; системно обработва за целите на своя бизнес лични данни в големи обеми; или обработва чувствителни лични данни. Според статистическо проучване на КЗЛД от тези 450 хиляди администратора поне 45 хиляди трябва да назначат служител по защита на данните. Тази бройка е минимално необходимата, за да може да се спазят изискванията на закона, според думите на г-н Караджов (цялото интервю виж тук).
Предвид тази съществена бройка от бъдещи ДЛЗД, както и поради още новата нормативна уредба на дейността им, със сигурност ще възникнат редица дискусионни казуси от практиката по повод на дейността им. В хода на подобни ситуации една организация, като Синдиката ще има своята място, така че да се увери, че правата на тези специалисти с нелека задача да пазят неприкосновенността на линчността на всички нас, се прилагат и тълкуват правилно. Основна цел на Синдиката на Длъжностните лица по защита на данните – ДЛЗД, като организация е да защитава и представлява интересите на заемащите тази длъжност пред държавните институции, органите на държавно управление и работодателите по въпроси главно относно работния процес.

Според статистическо проучване на КЗЛД от тези 450 хиляди администратора поне 45 хиляди трябва да назначат служител по защита на данните. Тази бройка е минимално необходимата, за да може да се спазят изискванията на закона.

Венцислав Караджов

Председател , Комисията за защита на личните данни

%

Информация

%

Образци

%

Застраховки

%

Защита

X