Обучение за лични данни

Моля изгледайте видеото. След това, попълнете теста отдолу.

ТЕСТ

Един възможен верен отговор. Нямате ограничение във времето за попълване на теста. Ако възникне проблем, моля първо презаредете страницата. Ако това не реши проблема Ви, можете да се свържете с нас на dpo@dpa.bg или на телефон 0877772602

ИменаТрябва да се попълни
Задължително ли е уведомяването на субектите на данни при всяко нарушаване на сигурността на личните данни?Трябва да се попълни
След колко време администраторът е задължен да уведоми КЗЛД при потвърдено нарушаване на сигурността на личните данни в общия случай?Трябва да се попълни
След кое действие администраторът е задължен да уведоми КЗЛД при нарушаване на сигурността на личните данни?Трябва да се попълни
Кои лица участват в процедурата за реагиране на инциденти?Трябва да се попълни
Неразрешеният и случайният достъп до лични данни са:Трябва да се попълни
В кой вътрешен акт на Дружеството се съдържат правилата за реагиране при инцидент с лични данни, свързан с нарушаване на сигурността на личните данни?Трябва да се попълни
Кой от изброените принципи е валиден при предприемането на действия по управление на инцидент с лични данни?Трябва да се попълни
Кога администраторът е „разбрал“ за нарушението?Трябва да се попълни
При първоначално уведомяване на КЗЛД за нарушение, възможно ли е да след това да се представят пред надзорния орган допълнителни данни за него?Трябва да се попълни
Има ли значение броят на засегнатите физически лица при нарушаването на сигурността на данните им?Трябва да се попълни
Администраторът задължен ли е да документира всяко нарушение на сигурността на личните данни?Трябва да се попълни
Кой е главният критерий за наличие на задължение за уведомяване на КЗЛД при инцидент с лични данни?Трябва да се попълни
При прекъсване на електрозахранването за няколко минути и клиентите не могат да се свържат с регистратура, налице ли е нарушение на сигурността на личните данни и следва ли същият да се документира от Администратора?Трябва да се попълни
Нарушението на сигурността на личните данни може да бъде извършено:Трябва да се попълни
При констатиране на нарушение на сигурността на данните следва ли да се съхранява информация за всички предприети действия при евентуален бъдещ вътрешен или външен одит на Дружеството?Трябва да се попълни
X