Длъжностно лице по защита на личните данни

Дженерали медико дентален център

Обучение във връзка със защитата на личните данни

Детайли

Обучението се извършва от : DPA.BG
Дата: 14.10.2020
Адрес: dpa.bg

Настоящото обучение се състои от две части, а именно: първа част – видео материал, включващ основни понятия при работата с лични данни; втората част е тест, който можете да откриете директно под видео материала. Тестът се състои от 15 въпроса, като всички въпроси имат само един верен отговор.

X