Тест за защитата на личните данни

Разполагате с 25 минути за да решите теста. Има по един верен отговор. Успех!

ИменаЗадължително
Ако случайно промените първото име на човек в базата ви данни и после го коригирате, налице ли е проблем в обработването на лични данни?Задължително
Допустимо ли е да дадете информация по телефон на адвоката на длъжник?Задължително
Кои действия са допустими?Задължително
Допустимо ли е да дадете информация по телефон на адвоката на длъжник?Задължително
Как процедирате, ако длъжник ви предостави телефон за контакт, твърдейки, че е неговият, но всъщност се окаже, че номерът е на приятел?Задължително
Разпоредбите на кой акт ще използвате, в случай, че е налице противоречие?Задължително
Г-жа Ангелова е служител в Агенция за събиране на вземания в отдел „Фронт офис“. Г-н Димитров, който е счетоводител в същата фирма, я моли да му даде полученото току що по куриер адвокатско пълномощно на длъжник? Как трябва да постъпи г-жа Ангелова?Задължително
Спира електрическото захранване във вашия офис. В този момент, длъжник ви звъни и иска достъп до личните си данни. Но вие му отказвате, защото нямате ток. Налице ли е нарушение ?Задължително
Г-н Павлов подава заявление за достъп до личните си данни, като в същото време отбелязва, че иска данните му да бъдат предоставени на посочения от него електронен имейл в писмена форма. Също така изрично посочва, че от името на приятелката си подава същото искане за достъп до данни и моли да им бъде изготвена обща справка. Как следва да постъпи администраторът?Задължително
Кои действия са допустими?Задължително
Допустимо ли е да дадете информация на родител на длъжник, който е дошъл лично в офиса ви?Задължително
(помещение, бюро, компютър)

X