00359877772602 office@dpa.bg

Синдикат 

на длъжностните лица по защита на личните данни

За нас

Синдикат на длъжностните лица по защита на личните данни

Синдикатът на Длъжностните лица по защита на личните данни (СДЛЗД) е единствената професионална организация на Длъжностните лица по защита на личните данни. Нуждата от създаване на подобна професионална организация, възникна след въвеждането Общия регламент 2016/679 (GDPR), който въвежда фигурата на длъжностното лице по защита на личните данни (Data Protection Officer – DPO)

История

Регистриран през 2018г., Синдикатът има две основни цели: да защитава пред работодателите  и пред институциите интересите  на  ДЛЗД и да повишава квалификацията им, като им предоставя платформа за споделяне на знания в сферата на защитата на личните данни, организира различни семинари, конференции и неформални срещи за обмяна на опит.

Членство

Член на синдиката може да  стане всеки, който  упражнява професията  ДЛЗД, в България или чужбина, както и всеки , който жела да я  упражнява  в  бъдеще.

За да станете членове на Синдиката, може да изпратите молба в  свободен текст на office@dpa.bg, за да получите Устава  на Синдиката, с който да се  запознаете.

Общност

Ставайки членове на синдиката вие получавате достъп до сбирките, останалите членове на синдиката и много допълнителни предимства, които са добавена стойност на членството.

X