00359877772602 office@dpa.bg

Курсове за Длъжностно лице по защита на данните (DPO)

Стани Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)

Алианс за защита на личните данни

и

Центъра за правни изследвания към УНСС

Алианс за защита на личните данни, съвместно с Центъра за правни изследвания към УНСС организира ускорени, специализирани курсове за Длъжностни лица по защита на данните. Курсът е с продължителност 20 учебни часа и покрива цялата материя, която  ще ви  нужна, за да изпълнявате на коректните задачите,  като бъдещо DPO. С  цел успешно преминаване на изпита, курсистите следва да положат усилия за самоподготовка за още 10 часа.

Три модула – Правен, Технически и Практически

Курсът е условно разделен в три модула – Правен, Технически и Практически.  Това е направено с цел по-добра систематизиране, но като цялата  материя  е хомогенно и различните теми се преплитат и допълват взаимно.

Правният  модул ще  ви представи българската правна  уредба  по защита на личните  данни, както и новите изисквания, които се въвеждат с GDPR. Техническият модул има за цел да  ви даде  познания какви технически мерки следва да бъдат  предприемете за защита на обработваните от вашата компания лични данни и чрез какви технически средства бихте могли да ползвате. Практическата  част ще  ви представи как следва да се  води документацията, архивите как да изработите необходимите  документи, с които  трябва да разполагате и как да боравите с тях.

Имаме съвременен подход на преподаване и комуникация, като в курсът се използват интерактивни методи и техники.

Лектори

Ще имаме  удоволствието лектори на курса да бъдат:

  • Невин Фети, доктор по въпросите на защитата на класифицираната информация, преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация и защитата на личните данни и в Института по публична администрация по достъп до обществена информация и защита на личните данни;
  • съдия Любка Петрова, зам.председател на Административен съд София-град, председател на II-ро отд. на АССГ, разглеждащо актовете на КЗЛД като първа инстанция и като касационна техните наказателни постановления;
  • адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право, външен affiliate преподавател към университета Харвард
  • Слави Танкеин – юрист, експерт по информационна сигурност.

Цена

Цената на курсът е 1000 лв., като за всички бивши и настоящи възпитаници на  УНСС цената е 900лв. За записалите се до края на месец март “Early bird registration” или при записване на повече от един курсиста от една организация ще бъде 700лв.

 

Следващият курс започва след:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Запишете се за нашия курс СЕГА!

юни

No Events

Нашето най-голямо постижение е

ВАШИЯТ УСПЕХ
X