00359877772602 office@dpa.bg
Съдът на ЕС: Договори за далекосъобщителни услуги не са годни да докажат дали субектът е съгласен и информиран за събраните му лични данни

Съдът на ЕС: Договори за далекосъобщителни услуги не са годни да докажат дали субектът е съгласен и информиран за събраните му лични данни

Съдът на Европейския съюз заключи, че договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, съдържащ клауза, че субектът на данни е информиран за и се е съгласил със събирането и съхраняването с идентификационна цел на копие от документа му за самоличност, не е годен...

Privacy Shield е обявен за невалиден – Какви са възможностите ни сега?

Международен правен център – ILAC Ви информира, че Основното споразумение, регулиращо прехвърлянето на данни на гражданите на Европейския съюз в Съединените американски щати, вече е неприложимо. На 16 юли 2020 г. Съдът на Европейския съюз издаде решение, с което обяви...
X